Hällristning U99, L2015:5108 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Atfari ok Þorgísl létu rista rúnar eptir Haursa, fôður sinn, ok eptir Víðfara, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll upptagande en yta ca 2,25-1,25 m. Runhöjd 5,5-10 cm. Ristningen mot ÖNÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttning av bergrygg med berg i dagen. Skogsmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"55 m N 10cg V om väg"
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.466146
Longitud: 17.906885
Lämnings-ID: L2015:5108
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 101:1
Sveriges runinskrifter: U99, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skillinge
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5108