Hällristning U102, L2015:4561 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kál/Kali lét hôggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau Ingiþóra brú eina gerðu, mikit merki fyrir môrgum(?) manni. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll 2,40-1,75 m stor (NNÖ-SSV). Runhöjd 7-9cm. Bör bevakas då husbygge pågår omedelbart NV om ristningen! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot NÖ sluttande berghäll. Tomtmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m V om väg och 12 m SÖ om nyuppfört bostadshus"
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.454556
Longitud: 17.901341
Lämnings-ID: L2015:4561
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 265:1
Sveriges runinskrifter: U102, (Upplands runinskrifter)
Plats: Viby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Fot 2 (A); Ärnfast (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4561