Hällristning L2015:4996 i Sollentuna 🇬🇧
Även känd som Jarlabankes sten
Foto av Hällristning L2015:4996 i Sollentuna
Foto av Hällristning L2015:4996 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hemingr ok Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fôður sinn ok Ástríðr eptir sonu sína Ingifast ok Ingvar. Guð hjalpi ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråstenav triangulär form, 3x2,30 m, 2,30 vid tirangelnsbas och 0,90 m hög. Ristningen anbragt på stenens plana ovansida,upptar en yta av ca 1,85x1,50 m. Runhöjd 7-16 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränparti mellan 2 mossområden, barrskog"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 12 m V 40cg N om sämre skogsväg, omedelbart V 30cg S om nästanutplånad stig, i obetydlig glänta, omedelbart Ö om och nedanförmoränrygg med berg i dagen"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.448862
Longitud: 17.983805
Lämnings-ID: L2015:4996
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 74:1
Sveriges runinskrifter: U101 (Upplands runinskrifter)
Plats: Södra sätra
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Jarlabankes sten
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ed0af193-c4b6-46ff-892a-01577d9f2435