Hällristning L1935:5829 i Ådals-Liden
Foto av Hällristning L1935:5829 i Ådals-Liden
Foto av Hällristning L1935:5829 i Ådals-Liden
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ådals-Liden socken i Sollefteå kommun (Västernorrlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Vill du se flera runstenar i Ådals-Liden socken eller Sollefteå kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.441247
Longitud: 16.8837
Lämnings-ID: L1935:5829
Riksantikvarieämbetets ID: Ådals-Liden 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sollefteå
Socken: Ådals-Liden
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:5829