Runsten Sö22, L2016:7138 i Mörkö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þrjózkr ok Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at Orma, fôður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit,, restaurerad och sammanfogad av 4 större delar, 2m h, ca 1,9 m br (Ö-V) och ca 0,4 m tj. Runhöjd 10-12 cm.Fastgjuten i ett postament ca 0,2 m h. Ristningen vetter mot S.Ytan delvis vittrad. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mörkö socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Mörkö socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.998382
Longitud: 17.664337
Lämnings-ID: L2016:7138
Riksantikvarieämbetets ID: Mörkö 67:1
Sveriges runinskrifter: Sö22, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Håga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Mörkö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7138