Runsten L2016:2478 i Hölö 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:2478 i Hölö
Foto av Runsten L2016:2478 i Hölö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tárr(?)/Tár(?)/Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir Ketilhôfða, fôður sinn, bónda góðan. Guð hjalpi hans ônd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 19, är av grå granit, ca 2,15 m h, 1 m br och 0,45 m tj. Runristningens höjd, 7-10 cm och vetter mot SÖ. Stenen lutar något åt NV."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hölö socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och sluttning av moränhöjd, ställvis blockrik, med berg i dagen. Hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.014149
Longitud: 17.525461
Lämnings-ID: L2016:2478
Riksantikvarieämbetets ID: Hölö 252:2
Sveriges runinskrifter: Sö19 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lida
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Hölö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4ad3ca27-14bf-4b14-9082-90998d046040