Runsten Sö20, L2016:2341 i Hölö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðmundr ti rétti stein þenna eptir Þorfast, fôður/fóstra sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,2 m h, ca 0,8 m br vid basen och avsmalnande uppåt och0,35 m tj. Den plana framsidan mot V 10cg S. Stenen stårfastgjuten med cement på en berghäll. Runt stenen är i cementeningjutna små kullerstenar 7-9 cm st. Runtecknen, inlagda i enenkel -U-slinga, är ytterst otydliga, är 8-9 cm h. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hölö socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten berghäll i åkermark angränsande till väg"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m S om väg (Ö-V)"
Vill du se flera runstenar i Hölö socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.039623
Longitud: 17.555143
Lämnings-ID: L2016:2341
Riksantikvarieämbetets ID: Hölö 85:1
Sveriges runinskrifter: Sö20, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Smedsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Hölö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2341