Runsten L2015:4333 i Södertälje
Foto av Runsten L2015:4333 i Södertälje
Foto av Runsten L2015:4333 i Södertälje
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast berghäll. Ristningen är ca 1,5x1,5 m. Huggen ilodrät stupande Ö sida av röd granithäll. Runhöjd 4-8 m.Ristningen vetter mot Ö. Imålad med nu flagad färg. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södertälje socken i Södertälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lodrät berghäll i Ö sluttning av kraftigt vittrad bergsrygg.Skogsmark, blandskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 5 m V om strandkant"
Vill du se flera runstenar i Södertälje socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.238204
Longitud: 17.594971
Lämnings-ID: L2015:4333
Riksantikvarieämbetets ID: Södertälje 22:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Södertälje
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4333