Runsten Sö354, L2014:9839 i Överjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn(?) lét reisa stein eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Topp av runsten, granit, 0,7 m h, 0,5 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m tj.Runstenens höjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Runstenen ärlöst uppställd på sin nuvarande bas. Var runstenen ursprungligenstått kände man ej till på gården. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m V 10cg N om S hörn av mangårdsbyggnad och 1 m Ö 30cg N omgrusgång"
Vill du se flera runstenar i Överjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.090099
Longitud: 17.54899
Lämnings-ID: L2014:9839
Riksantikvarieämbetets ID: Överjärna 89:1
Sveriges runinskrifter: Sö354, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Dillnäs kyrka
Placering: SHM (9377)
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Överjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:9839