Runsten Sö345, L2014:6568 i Ytterjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein þenna at Geir... ... Hann er endaðr út í Grikkjum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,6 m h, 0,9-1,2 m br (N-S) och 0,2 m tj. Runhöjd 9-10cm. Ristningen vetter mot V. Avslagen på mitten och nu hopfogad.Se skiss boken. 5 m S 40cg V om nr 1 är: 2) Runstensfragment,0,45x0,4 m och 0,2 m tj. Runhöjd 10 cm. Fragmentet är löstliggande vid kyrktornets fot. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N 40cg Ö om NV hörn av kyrktorn"
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.075855
Longitud: 17.61748
Lämnings-ID: L2014:6568
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 132:1
Sveriges runinskrifter: Sö345, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ytterjärna kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6568