Runsten Sö348, L2014:6248 i Ytterjärna
Foto av Runsten Sö348, L2014:6248 i Ytterjärna
Foto av Runsten Sö348, L2014:6248 i Ytterjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þegn ... ... sinn. Hann varð drepinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av grå granit, ca 1 m hög 0,85 m bred (V 10cg N-Ö 10cg S)0,20-0,25 m tjock. Ristningen vetter mot S 10cg V. Runhöjd ca0,11 cm. Stenen avslagen upptill. Se skiss boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt Ö-sluttande moränmark, tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m Ö om väg (N-S)"
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.05888
Longitud: 17.59097
Lämnings-ID: L2014:6248
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 144:1
Sveriges runinskrifter: Sö348, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kjulsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6248