Runsten L2014:6098 i Ytterenhörna 🇬🇧
Foto av Runsten L2014:6098 i Ytterenhörna
Foto av Runsten L2014:6098 i Ytterenhörna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr ok Svaraldr ok Finnviðr létu reisa stein þenna eptir Ásl/Ôsl, fôður sinn, ok Bjôrn at bróður sinn. Guð hjalpi ônd hans. Þorbjôrn risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, blekröd sandsten 2,1 m l 2 m br nedtill och 1,2 m upptill(Ö-V) och 0,2 m tj. Ristningen vetter m. NV Ö övre hörnetavslaget men den tidigare saknade delen återfunnen och fastsatt.(Bild i boken). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterenhörna socken i Södertälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2 m N om långhusets N-långsida"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.253213
Longitud: 17.491558
Lämnings-ID: L2014:6098
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterenhörna 109:1
Sveriges runinskrifter: Sö190 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ytterenhörna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Torbjörn 4 (S); Torbjörn skald (S) [Källström 1999:50ff]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterenhörna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ddbbed6d-de1c-493d-af08-ae91b6525531