Runsten Sö346, L2014:5948 i Ytterjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Slagvi(?)/Slagvér(?) ok Sveinn(?)/Seinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit 1,4 m h 0,9 m br 0,3 m tj. Ristningenvetter mot Ö 20cg N. Stenens övre del synes varaborttagen=bortslagen. Runhöjd 6-11 cm. Inskrift (numerafragmentisk). Slagve och Sven (?) de reste stenen efter husbondenoch efter sin broder. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av moränhöjd-hagmark (S 20cg Ö-N 20cg V)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V 20cg N om åkerkan"
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.114852
Longitud: 17.597658
Lämnings-ID: L2014:5948
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 40:1
Sveriges runinskrifter: Sö346, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gersta (nu gerstaberg)
Placering: I Gerstabergs park.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5948