Runsten Sö347, L2014:5947 i Ytterjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingiþóra ok Eysteinn ok Hásteinn, Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir Frœkn ok at Bjórstein, son Frœknar ok Ingiþóru. Guð hjalpi ônd þeira feðga ok Guðs móðir. Ásbjôrn risti, ok Ulfr steindi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödaktig granit, 2,35 m hög 1,6 m bred (NÖ-SV) 0,25-0,4 m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Runhöjd 5-8 cm. Stenen har blivit söndersprängd i fyra delar men är hopfogad med cement."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre moränhöjd-hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m Ö om väg (N-S) och ca 40 m NV om järnväg. "
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.114737
Longitud: 17.601177
Lämnings-ID: L2014:5947
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 39:1
Sveriges runinskrifter: Sö347, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gersta (nu gerstaberg)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ulv 4 (S) och Äsbjörn 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5947