Runsten Sö350, L2014:5924 i Ytterjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok Ígull reistu stein þenna at Orra(?), fôður sinn góðan. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,95 m h 1,2 m br i riktning NNV-SSÖ och 0,2-0,3m tj. Avsmalnande upptill. Runhöjd 7 cm, ristningen vetter motÖNÖ.Stenen ditflyttad från Berga-Valsta. Se skiss i boken! 3 m N40cg Ö om runstenen N sida, stensättningsliknande lämning, rund,7 m i diam, 0,4 m h. Fyllningen övertorvad. Bevuxen med en ek.Sannolikt naturbildning. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg-blandskog (igenväxande park)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m Ö 35cg N om N hörn av magasinsbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.111107
Longitud: 17.660544
Lämnings-ID: L2014:5924
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 6:1
Sveriges runinskrifter: Sö350, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Valsta (nu brandalsund)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5924