Runsten Sö351, L2013:2046 i Överjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti stein þenna at Végeir, fôður sinn. Vindr drápu hann. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,22 m h, 0,95 m br (Ö-V) 0,23 m tj upptill.Runornas höjd 9 cm. Runstenen ingår i yttersidan av S sidan avkyrkogårdsringmuren. Ristningen vetter mot S. Uppmålat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I ringmuren kring kyrkan"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I S ringmurens S sida, 3 m Ö ingången(Ungef skala 1:100)"
Vill du se flera runstenar i Överjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.087285
Longitud: 17.565934
Lämnings-ID: L2013:2046
Riksantikvarieämbetets ID: Överjärna 82:1
Sveriges runinskrifter: Sö351, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Överjärna kyrka
Placering: Nu vid kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Överjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:2046