Runristning L2016:3273 i Hölö
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sten, skärgrå gråsten, 1,3 m h, 0,5 m br och 0,25 m tj, på vilkenristats en runslinga i form av en nertill öppen åtta. Runhöjd 6cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hölö socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränhöjd. Vid bergsklack. Ängsmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N 40cg Ö om litet vägskäl. 5 m Ö 20cg S om mindre ägoväg"
Vill du se flera runstenar i Hölö socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.988647
Longitud: 17.511312
Lämnings-ID: L2016:3273
Riksantikvarieämbetets ID: Hölö 266:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Hölö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:3273