Runristning Sö345B, L2014:5613 i Ytterjärna
Foto av Runristning Sö345B, L2014:5613 i Ytterjärna
Foto av Runristning Sö345B, L2014:5613 i Ytterjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... lét reisa ... §B ... bróður ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,6 m h, 0,9-1,2 m br (N-S) och 0,2 m tj. Runhöjd 9-10cm. Ristningen vetter mot V. Avslagen på mitten och nu hopfogad.Se skiss boken. 5 m S 40cg V om nr 1 är: 2) Runstensfragment,0,45x0,4 m och 0,2 m tj. Runhöjd 10 cm. Fragmentet är löstliggande vid kyrktornets fot. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N 40cg Ö om NV hörn av kyrktorn"
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.075794
Longitud: 17.617368
Lämnings-ID: L2014:5613
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 132:2
Sveriges runinskrifter: Sö345B, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ytterjärna kyrka
Placering: Vid tornet.
Föremål: 2 fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5613