Runristning L2013:879 i Överenhörna
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning, från historisk tid. På en yta 80x120 cm är bergetristat runtecken samt div figurer som kors och ankare. Runorna ärca 5 cm höga och har varit ifyllda med röd färg. Sammanlagt finnsca 50 runor inristade i berget, de flesta dock oläsbara.Inskrift: tydd av fru Wennerholm på Kälve: ALBIRT SUNR SAMBIRKS AKILFUM. RAIT RUNUM IF IRUNKUNU. AL+1 1/2 m söder om dennaristning finns 2/ Enmindre ristning, 40x40 cm. Inskriftenövervuxen med lavar, några runor tydliga, samt siffrorna 79,troligen del av inskrift 1679. Intill nr 1 (ca 0,2 m från texten)är ett ankare inristat, 11 cm högt. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Överenhörna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kalhäll på N sluttning av bergsrygg. Skogsmark/Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m N 15cg V om NV husknuten"
Vill du se flera runstenar i Överenhörna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.287794
Longitud: 17.378181
Lämnings-ID: L2013:879
Riksantikvarieämbetets ID: Överenhörna 56:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Överenhörna
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:879