Hällristning L2019:1429 i Mörkö
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, Sö 23b. Ristning i fast häll, 1,5x1,1 m stor. Runslinga med runor. Den preliminära läsningen stämmer gott med Johannes Bureus version. Hällen är vittrad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Mörkö socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L2019:1429 i Mörkö:
"Bureus benämner platsen Tormestads hammar."
Vill du se flera runstenar i Mörkö socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.010437
Longitud: 17.661214
Lämnings-ID: L2019:1429
Riksantikvarieämbetets ID:
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Grov skada
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Mörkö
Riksantikvarieämbetets information: » L2019:1429