Hällristning L2015:9889 i Södertälje 🇬🇧
Även känd som Holmfastristningen
Foto av Hällristning L2015:9889 i Södertälje
Foto av Hällristning L2015:9889 i Södertälje
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristningar på fast häll, 2 st, granit. Den första är 1,2 m h och 0,8 m br. Ristningen vetter åt NNÖ. Intill och V om denna är den andra runristningen, 1,5 m h och 2 m br. Ristningen vetter åt NNÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Södertälje socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N sidan av berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m V om avtagsväg och 1 m S om landsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.196029
Longitud: 17.613377
Lämnings-ID: L2015:9889
Riksantikvarieämbetets ID: Södertälje 104:1
Sveriges runinskrifter: Sö313 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Vid gamla turingevägen
Placering:
Föremål: Bergvägg
Material:
Runristare: Östen 1 (S)(P)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Holmfastristningen
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Södertälje
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0368c711-1882-4062-bb8a-b7d84d2439bd