Hällristning L2015:8915 i Vårdinge
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårdinge socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Åkerholme"
Vill du se flera runstenar i Vårdinge socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.997657
Longitud: 17.380612
Lämnings-ID: L2015:8915
Riksantikvarieämbetets ID: Vårdinge 94:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Vårdinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8915