Hällristning Sö31, L2015:4275 i Södertälje
Foto av Hällristning Sö31, L2015:4275 i Södertälje
Foto av Hällristning Sö31, L2015:4275 i Södertälje
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hróaldr ok Óleif/Óleifr reistu stein þenna(?) at Þóri, fôður góðan, bónda Aldrífar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Runristning i block av granit, fyrkantig genomskärning intill2,05 m h, 1,7 m br, (V 10cg N-Ö 10cg S) och 1,25 m tj. Ristningpå NV sidan är 1,5x0,7 m. Runhöjd 6 cm. Skadad i N kanten. Måladoch skyltad.2) Ursprunglig plats ca 50 m S om järnvägsstationen (vid x påfotokartan). Flyttades år 1888 till parken bakom Stadshotelletoch år 1933 till sin nuvarande plats. Inskriften lyder:"Holmfast (och) Rodälv läto rista runorna efter .... (och efter)Ingefast, sina söner. De voro österut. Men Opir ristade". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Södertälje socken i Södertälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkanläggning"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NNV om gatan framför stationshuset och 12 m SÖ om Järnagatan,2,5 m N om asfalterad parkväg"
Vill du se flera runstenar i Södertälje socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.192696
Longitud: 17.626093
Lämnings-ID: L2015:4275
Riksantikvarieämbetets ID: Södertälje 105:1
Sveriges runinskrifter: Sö31, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Nora
Placering: Ett fragment vid Nora, ett vid Björksta och ett i SHM (19224).
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Södertälje
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4275