Hällristning L2014:5674 i Ytterenhörna
Även känd som Hällarna från Tuna
Foto av Hällristning L2014:5674 i Ytterenhörna
Foto av Hällristning L2014:5674 i Ytterenhörna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Sten med hällristning+älvkvarnar, 1,25 m br 1,7 m l och 0,3 mtj. Stenen är av (röd granit, röd Mälardalssandsten) och lagd pågräsmatta. Ristningen består av överst ett 1,15 m långt skepp.Under detta till vänster 2 st konstruerade ovaler 0,2 m l deladepå mitten. Bredvid dessa åt höger 3 mindre skepp ca 0,45 ml. Iövre vänstra hörnet 2 älvkvarnar 0,04 och 0,06 m i diam och 1 cmdj. Intill och SV om nr 1 är: 2)Älvkvarnsten med ristning, rödgranit, röd Mälardalssandsten s k "Rö-häll", 1,2 m br 1,5 m l och0,3 m tj. På den flata sidan ca 50 gropar 0,03-0,06 m diam och0,005-0,01 m dj. /Se skiss i boken av nr 1/ I nedre vänsta hörneten båtliknande ristning. Ytterligare fotsuleliknandefördjupningar (2st) finnes liksom fler obestämbara figurer påhällen. Bör rimligen även denna kallas för älvkvarnssten medhällristning. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ytterenhörna socken i Södertälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Något S-sluttande moränmark. Tomtmark. På gräsmatta intillgrusplan"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m S 40cg Ö (1608) om mangårdsbyggnadens S kortsidas mitt"
Vill du se flera runstenar i Ytterenhörna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.253288
Longitud: 17.491228
Lämnings-ID: L2014:5674
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterenhörna 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Hällarna från Tuna -
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterenhörna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5674