Hällristning L2013:8097 i Mörkö 🇬🇧
Foto av Hällristning L2013:8097 i Mörkö
Foto av Hällristning L2013:8097 i Mörkö
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll, Sö 23, svårt vittrad. Rester av ristningen finns på en ca 1,2x 0,8 m stor yta på den lodräta brandskadade berget. Idag finns 3 runor kvar ...nta... Enligt Sörmlands runinskrifter kan inskriften haft följande lydelse: Ingetora och N.N. och N.N. läto rista(?) efter sin make och broder. Gud hjälpe hans ande och själ. Runhällen har varit känd sedan 1600-talet men har varit försvunnen ca 200 år innan den återfanns år 2010. (Annan inventering 2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Mörkö socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg i dagen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.997686
Longitud: 17.652102
Lämnings-ID: L2013:8097
Riksantikvarieämbetets ID: Mörkö 172
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Mörkö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b33528a3-b857-4f35-967f-32a02f0db91c