Runsten ÖgFv1950;343, L2011:9813 i Skällvik
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... þessa eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit. Ristningsytan är 56x41 cm. Fragmentet sitter inmurat i V portens NÖ hörn i markhöjd. Enligt Fornvännen 1950 är runorna djupa och tydliga och inskriften lyder:"...(sten) denna efter ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skällvik socken i Söderköping kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Skällvik socken eller Söderköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.441667
Longitud: 16.597943
Lämnings-ID: L2011:9813
Riksantikvarieämbetets ID: Skällvik 222:2
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1950;343,
Plats: Stegeborg
Placering: I västra portens nordöstra hörn.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Söderköping
Socken: Skällvik
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9813