Runsten L2011:5595 i Mogata ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:5595 i Mogata
Foto av Runsten L2011:5595 i Mogata
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirmundr ok √Ēnundr √ĺeir reistu stein √ĺenna eptir S√≥ta, f√ī√įur sinn. Bjargi Gu√į s√°l hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,8 m h√∂g och 0,6x0,6 m. P√• N sidan √§r en runinskrift med 8-9 cm h√∂ga runor. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Germund och Anund de reste denna sten efter Sote, sin fader. Fr√§lse Gud hans sj√§l!" Stenen √§r delvis tuktad och √§r kilad med tre 0,6 m stora stenar samt mindre stenar. Runstenen st√•r 1 m N omgravf√§ltets resta sten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mogata socken i S√∂derk√∂ping kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg, ställvis med berg i dagern. F d hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.473264
Longitud: 16.435768
Lämnings-ID: L2011:5595
Riksantikvarieämbetets ID: Mogata 10:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg99 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Hov
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Söderköping
Socken: Mogata
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/63377ed3-6888-475b-b3d6-453255b6ee49