Runsten Ög99, L2011:5595 i Mogata
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirmundr ok Ônundr þeir reistu stein þenna eptir Sóta, fôður sinn. Bjargi Guð sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,8 m hög och 0,6x0,6 m. På N sidan är en runinskrift med 8-9 cm höga runor. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Germund och Anund de reste denna sten efter Sote, sin fader. Frälse Gud hans själ!" Stenen är delvis tuktad och är kilad med tre 0,6 m stora stenar samt mindre stenar. Runstenen står 1 m N omgravfältets resta sten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mogata socken i Söderköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg, ställvis med berg i dagern. F d hagmark."
Vill du se flera runstenar i Mogata socken eller Söderköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.473264
Longitud: 16.435768
Lämnings-ID: L2011:5595
Riksantikvarieämbetets ID: Mogata 10:2
Sveriges runinskrifter: Ög99, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Hov
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Söderköping
Socken: Mogata
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:5595