Runsten ÖgFv1959;249, L2010:4114 i Söderköpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þor... ... ... þau létu reisa stein ... ...stein, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, rödaktig granit, 0,57x0,32x0,18 m stort. Ristning är flerstädes grund. Runhöjd 6-7 cm. Det bevarade stycket utgör tydligen övre delen av en runsten, ej en gravhäll. Funnen i en leråker i Gilleskullens omedelbara närhet. Se skiss i det inskannade bokuppslaget under Referens. Enligt Fornvännen 1959 lyder inskriften: "Tor...(och)... de läto resa s(tenen efter)...- sten, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Söderköpings socken i Söderköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkanläggning. Lövskog."
Vill du se flera runstenar i Söderköpings socken eller Söderköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.47766
Longitud: 16.334743
Lämnings-ID: L2010:4114
Riksantikvarieämbetets ID: Söderköping 17:1
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1959;249,
Plats: Söderköping, korskullen
Placering: S:t Ragnhilds gilles samlingar
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Söderköping
Socken: Söderköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:4114