Runsten ÖgFv1966;102, L2010:3234 i Söderköpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir Þorstein ok Þorlak, sonu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,40 m hög, 0,85 m bred och 0,41 m tjock. Ristningsytan är åt SV och består av 9-11 cm stora runor. Runsten upptäcktes 1965 i S:t Laurentius kyrka. Fyndet gjordes i samband med en restaurering av kyrkan. Den hittades i N långhusmuren med ristningsytanvänd nedåt. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Fornvännen 1966 lyder inskriften: "Gunnvat, reste denna sten efter Torsten och Torlak, sina söner""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Söderköpings socken i Söderköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N 15cg V om kyrklånghusets NV hörn och 11 m ÖSÖ om bro."
Vill du se flera runstenar i Söderköpings socken eller Söderköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.480492
Longitud: 16.31936
Lämnings-ID: L2010:3234
Riksantikvarieämbetets ID: Söderköping 7:1
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1966;102,
Plats: Sankt laurentius kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Söderköping
Socken: Söderköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3234