Hällristning L2011:6712 i Skönberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 1x 0,6 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp, 1 fotsula, 6 fragment och 43 skålgropar. Skeppet är 31 cm l, av dubbellinjetyp. Ena stäven har en prickhuggen förlängning. Fotsulan är 19x10 cm, konturhuggen och mycket grunt prickhuggen. Fragmenten är 2-14 cm l. Av skålgroparna är 40 runda, 2-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, 3 är avlånga, 5-6 cm l, 3-4 cm br och 0,5 cm dj. På hällen finns även flera otydbara prickhuggningar. Belägen i en NV-sluttande hällsvacka. Rengjord, dokumenterad och permanentmålad med röd färg 2009. (RAÄ dnr 326-685-2010, 321-745-2010). Äldre beskrivning: Hällristning, 1,1x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp samt 33 älvkvarnar. Skeppet är 30 cm l och 6 cm h, dubbelt, mycket grunt ristat. Älvkvarnarna, varav en är placerad mitt över skeppet, är 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Möjligen fortsätter ristningen mot SÖ in under torven."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skönberga socken i Söderköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergshöjd på mot NÖ svagt sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Skönberga socken eller Söderköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.469505
Longitud: 16.385087
Lämnings-ID: L2011:6712
Riksantikvarieämbetets ID: Skönberga 104:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Söderköping
Socken: Skönberga
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:6712