Hällristning L2011:6330 i Skönberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 0,9x0,9 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 4 skepp, 32-77 cm l, alla av dubbellinjetyp, ett är fragmentariskt. Belägen på NV-sluttande hällyta. Rengjord, dokumenterad och permanentmålad med röd färg 2009. (RAÄ dnr 326-685-2010, 321-745-2010). Äldre beskrivning: Hällristning, 0,9x0,7 m (VNV-ÖSÖ), med 4 skepp, varavett är något otydligt. Skeppen är kantristade, 35x63 cm l, och har dubbelt skrov med förlängd akter och stäv."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skönberga socken i Söderköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot VNV ganska kraftigt sluttande, jämn berghäll. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På NV delen av en markerad hällrygg samt 6 meter ÖSÖ om dess V spets."
Vill du se flera runstenar i Skönberga socken eller Söderköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.469143
Longitud: 16.374451
Lämnings-ID: L2011:6330
Riksantikvarieämbetets ID: Skönberga 185:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Söderköping
Socken: Skönberga
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:6330