Runsten L1950:692 i Norrala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1950:692 i Norrala
Foto av Runsten L1950:692 i Norrala
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 2 st Hs 3: 35x23 och 13 cm tj, av r√∂d sandsten. P√• stenen synes en del av den ristade "slingan" och ett par runor delvis. Runh√∂jd 6 cm. Huvudsakligen utg√∂rs ristningen av ornamentala linjer, men i ena kanten finns sannolikt en i-runa och √∂vre delen av en huvudstav. Hs 4: 25x18 st, av r√∂d sandsten. Ristningen utg√∂rs endast av ornamentala linjer, troligen delar av ett kors. Runstensfragmenten f√∂rvaras i visningssk√•p i kyrkan. Enligt Marit √Öhl√©n i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27 p√•tr√§ffades Hs 3 i ett h√•l till en staketstolpe 1924 och Hs 4 som kilsten till en grindstolpe p√• 1930-talet. B√•da p√• marker till g√•rden Borg. Det kan inte helt uteslutas att Hs 3 och Hs 4 kan vara fragment av samma sten. Se RA√Ą Norrala 149:1 f√∂r trolig fyndplats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrala socken i Söderhamn kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.360871
Longitud: 16.985859
Lämnings-ID: L1950:692
Riksantikvarieämbetets ID: Norrala 8:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Söderhamn
Socken: Norrala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fd5f9e25-db4e-49cf-bb71-ae7b4d40c38d