Runsten L1950:691 i Norrala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1950:691 i Norrala
Foto av Runsten L1950:691 i Norrala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßP anasui√ĺr ok √ďtryggr ok Sigbj√īrn, √ĺeir l√©tu r√©tta stein eptir Ketilbj√īrn ok √Ēnund, son hans, ok Seyvarar(?). Gu√į hjalpi √īnd ... merki √ĺetta. ¬ßQ Eptir Ketilbj√īrn ok √Ēnund, son hans, ok Seyvarar(?). √Ānn(?), √Āsvi√įr ok √ďtryggr ok Sigbj√īrn, √ĺeir l√©tu r√©tta stein. Gu√į hjalpi √īnd ... merki √ĺetta. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,80 x 1,40 x 0,17 m av r√∂d sandsten. Stenen har kristet kors och vetter √•t N√Ė. Runh√∂jd 6-9 cm h√∂g, 0,5 cm bred och 0,5 cm djup. Enligt Marit √Öhl√©n i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, l√•g Hs 2 tidigare i vapenhusets golv, men flyttades p√• 1720-talet ut och restes utanf√∂r kyrkan. 1763 var den √•ter inmurad i vapenhuset, men denna g√•ng p√• utsidan. Idag st√•r den rest p√• kyrkog√•rden nordost om "Staffans Stupa" som √§r den lilla byggnad som anv√§nds som likbod. Enligt Marit √Öhl√©n √§r inskriften m√§rkligt arrangerad p√• ristningsytan och lyder: "anasui√ĺr och Otrygg och Sigbj√∂rn, de l√§t uppresa stenen efter K√§ttilbj√∂rn och Anund, hans son, och ... Gud hj√§lpe ... detta (minnes)m√§rke.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrala socken i Söderhamn kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m N 40 gon √Ė om Staffans Stupas N√Ė v√§gg, och 5 m 145 gon om g√•ngstig (95-245 gon) och 8 m 240 gon om g√•ngstig (140-340 gon) "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.360415
Longitud: 16.986657
Lämnings-ID: L1950:691
Riksantikvarieämbetets ID: Norrala 8:1
Sveriges runinskrifter: Hs2 (Hälsinglands runinskrifter))
Plats: Norrala kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Söderhamn
Socken: Norrala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a4278e61-0bfd-4af6-9ef2-08a63beb5b45