Runsten L1989:8238 i Västra Nöbbelöv 🇬🇧
Även känd som Västra Nöbbelövstenen
Foto av Runsten L1989:8238 i Västra Nöbbelöv
Foto av Runsten L1989:8238 i Västra Nöbbelöv
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóki reisti stein þenna eptir Auðga, bróður sinn, harða góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 2,3 m h, 1 m br (N-S) och 0,35 m tj. Inskrift på V sidan: "Toki : risti : stin : thainsi : iftir : Authka : bruthur : sin : hartha : kufha (trik)". Tolkning: "Toke ristade denna sten efter Åke (?) sin broder en mäkte förnäm (man)"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Nöbbelöv socken i Skurup kommun (Skåne län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S om kyrkomur och 3 m Ö om gräskant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.434864
Longitud: 13.617108
Lämnings-ID: L1989:8238
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Nöbbelöv 2:1
Sveriges runinskrifter: DR278
Plats: Västra nöbbelöv, prästgården
Placering: 5 m söder om kyrkogårdsmuren (Fältex.).
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Västra Nöbbelövstenen
Län: Skåne
Kommun: Skurup
Socken: Västra Nöbbelöv
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fde5332a-f75f-4585-a93d-167bc89b4126