Runsten L1989:8055 i Villie
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 1,75 m h, 0,4-1,05 m br (Ö-V) och 0,45 m tj. Runorna är 10-15 cm h. Åt den S släthuggna sidan löper skriften i två upp och nervända u-formade rader. Texten lyder tolkad: "Kata gjorde denna sten efter Sven Baluksson sin make. Han var Tiakernas furste (förste, främste)". Se inskannade dokument för runavskrift och skiss. Stenen står direkt i marken. Den är enligt uppgift flyttad hit år 1875, och skall tidigare ha stått någonstans i Norra Villie gamla bytomt (RAÄ-nr Villie 16:1)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villie socken i Skurup kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Långsam S-sluttning av litet höjdparti. Lerig mark. Skogsmark (gles bokskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om sjöstrandkant och omedelbart V om stig."
Vill du se flera runstenar i Villie socken eller Skurup kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.513102
Longitud: 13.596613
Lämnings-ID: L1989:8055
Riksantikvarieämbetets ID: Villie 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Skurup
Socken: Villie
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:8055