Runsten L1989:6692 i Solberga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1989:6692 i Solberga
Foto av Runsten L1989:6692 i Solberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Br√≥√įir reisti stein √ĺenna eptir √Āsbj√īrn, br√≥√įur sinn, s√° var skipari Au√į... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten, 1.65 m h, 1 m br (VNV-√ĖS√Ė) och 0.35 m tj.Texten √§r p√• S sidan och lyder:BRODER RESTE DENNA STEN EFTER √ĄSBJ√ĖRN. HAN VAR ----- SKEPPSKAMRAT(SKIVABI)Se skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Solberga socken i Skurup kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgårdsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2.7 m N om N√Ė h√∂rnet p√• Torsj√∂ corps de logie."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.449019
Longitud: 13.551544
Lämnings-ID: L1989:6692
Riksantikvarieämbetets ID: Solberga 2:1
Sveriges runinskrifter: DR275
Plats: Solberga, torsjö
Placering: herrgården Torsjö
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Skurup
Socken: Solberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fe685a6f-7ac7-4675-87a5-9464b72e18bc