Runsten DR276, L1989:4370 i Örsjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tumi reisti stein þenna eptir Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, grå sten, 1.35 m h, 1.1 m br (Ö-V) och 0.25 m h.Texten vetter mot S. Stenen är lagad med järnkrampor.Texten lyder:Tumme reste denna sten sfter Broder Hunvid, en mycket förträffligman (Harta, Kuthan, Frik)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Örsjö socken i Skurup kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Örsjögårdens park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NNV om NÖ hörn av kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Örsjö socken eller Skurup kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.465603
Longitud: 13.565604
Lämnings-ID: L1989:4370
Riksantikvarieämbetets ID: Örsjö 6:1
Sveriges runinskrifter: DR276,
Plats: Örsjö, örsjögården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Skurup
Socken: Örsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:4370