Runsten Vg7, L1962:3692 i Götlunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Grímr reisti stein eptir Halfdan, frænda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 7), gnejs, 1,8 m hög, 0,6 m bred (S-N) och 0,5 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Grim reste stenen efter Halvdan, sin frände.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Götlunda socken i Skövde kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark. I kanten av åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NV om ägogräns och 14 m SV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Götlunda socken eller Skövde kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.534885
Longitud: 13.994263
Lämnings-ID: L1962:3692
Riksantikvarieämbetets ID: Götlunda 39:1
Sveriges runinskrifter: Vg7, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Sörgården, vallby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skövde
Socken: Götlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:3692