Runristning Vg220, L1961:5646 i Värsås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr gerði dyrr. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning (Vg 220) på medeltida kyrkodörr av trä (1,9 m hög och 0,9 m bred). Runristningen är gjord i ett beslag i vänstra hörnet på dörrens mellersta fält. Runhöjd 2 cm. På dörren finns figurer av järnsmide. Dörren härstammar från den medeltida kyrkan som tidigare stod på platsen och som revs 1857. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Asmund gjorde dörren." Namnet Asmund återfinns även på två andra runsignerade dörrar, nämligen dörrarna i Väversunda kyrka (Ög 57) och i Brahekyrkan på Visingsö (Sm 123)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Värsås socken i Skövde kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Värsås kyrkas vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Värsås socken eller Skövde kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.351111
Longitud: 14.05053
Lämnings-ID: L1961:5646
Riksantikvarieämbetets ID: Värsås 32:1
Sveriges runinskrifter: Vg220, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Värsås kyrka
Placering:
Föremål: Dörrbeslag
Material: Järn
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skövde
Socken: Värsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5646