Runristning Vg93, L1961:3736 i Rådene
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hrani lét gera stein þenna at Pétr, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravsten (Vg 93), kalksten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet av sandsten), 1,55 m hög, 0,6 m bred, och 0,15 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot N. Runristningen är gjord kring ett ekerkors i lågrelief. Enligt Västergötlands runinskrifter är stenen av en tidig medeltida typ och inskriften lyder: "Rane lät göra dennas sten efter Peter, sin fader." Uppmålad 1963."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Rådene socken i Skövde kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m SSÖ om landsvägen."
Vill du se flera runstenar i Rådene socken eller Skövde kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.331548
Longitud: 13.769435
Lämnings-ID: L1961:3736
Riksantikvarieämbetets ID: Rådene 6:2
Sveriges runinskrifter: Vg93, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Rådene gamla kyrkogård
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skövde
Socken: Rådene
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3736