Runsten L1963:2937 i Bjärka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 59), granit, 3,3 m hög, 1 m bred (NNV-SSÖ) och 0,6 m tjock. Runhöjd 10-20 cm. Ristningen vätter mot ÖNÖ. Stenen är flyttad från Norra Närene socken av P Tham på 1700-talet. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Rävning, Gälle, Brynjulv och Gävulv reste denna sten efter Fot, sin fader, en mycket god tägn. Åsa markens minne hedrat så som hustru hädanefter ej skall göra. Hjälm och Hjälle gjorde runor." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av höjdplatå, park."
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.284519
Longitud: 13.486801
Lämnings-ID: L1963:2937
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 6:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2937