Runsten L1963:2888 i Bjärka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 184), granit, 1,4 m hög, 0,8 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Ristningen vätter mot S. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades denna sten av Per Tham 1792 eller 1793 till platsen från Smula kyrka där den legat som tröskel i kyrkogårdsporten. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gulle (Kolle) reste denna sten efter sin hustrus bröder, Åsbjörn och Jule, mycket dugande unga män. Men de föllo på krigståg österut." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av höjdplatå, park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"120 m N om infartsvägen till gården. Ligger i närheten av Vg 186 (Bjärka 7:1) och Vg 67 (Bjärka 7:3)"
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.285002
Longitud: 13.490456
Lämnings-ID: L1963:2888
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 7:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2888