Runsten L1963:2280 i Bjärka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 186), granit, 2 m hög, 1,4 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 9-13cm. Ristningen vätter mot NNV. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades denna sten av Per Tham 1798 till platsen från Timmele kyrka där den legat i kyrkogårdsmuren. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Seytr satte stenen efter Östen. Gud hjälpe hans själ och Guds moder, helig Krist i himmelriket." Uppmålad: 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av höjdplatå, park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Står 90 m N om infartsvägen till gården, i närheten av Vg 67 (Bjärka 7:3) och Vg 184 (Bjärka 7:2)."
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.284681
Longitud: 13.490694
Lämnings-ID: L1963:2280
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2280