Runsten L1963:2279 i Bjärka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 67), granit, 2,7 m hög, 0,45 m bred och 0,65 m tjock. Runhöjd 4-10 cm. Ristningen vätter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades runstenen till sitt nuvarande läge av Per Tham 1794 från Saleby kyrka där den suttit inmurad i väggen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Frösten gjorde detta minnesmärke efter Tora, sin hustru. Hon var ...-s dotter, bäst bland människor. Varde till en 'räte' och till en 'arg' kvinna den som hugger sönder(?) eller bryter (stenen)." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av höjdplatå, park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Står 120 m N om infartsvägen till gården, i närheten av Vg 186 (Bjärka 7:1) och Vg 184 (Bjärka 7:2)."
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.285023
Longitud: 13.490751
Lämnings-ID: L1963:2279
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 7:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2279