Runsten Vg199, L1962:6145 i Norra Lundby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... Hjalms(?), kona(?) Halfdanar(?) ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 199), rödgrå granit, 1,65 m hög, (total höjd 2,20 m), 1,28 m bred (Ö-V) och intill 0,19 m tjock. I nedre Ö delen har inskriften dolts något. Den saknade överdelen lär möjligtvis finnas i en soptipp vid vägen ca 100 m V kyrkan (som numera är en P-plats). Enligt Västergötlands runinskrifter är det inte möjligt att översätta inskriften. Bör uppmålas!"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Lundby socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,25 m S om kyrkvägg (Norra Lundby kyrka) och intill stengrunden, 3 m Ö 10° N om SV hörnet på kyrka, S om vapenhusets vägg."
Vill du se flera runstenar i Norra Lundby socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.375407
Longitud: 13.620298
Lämnings-ID: L1962:6145
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Lundby 5:1
Sveriges runinskrifter: Vg199, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Norra lundby kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Norra Lundby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6145