Runsten L1962:137 i Eggby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1962:137 i Eggby
Foto av Runsten L1962:137 i Eggby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auga reisti stein √ĺenna eptir √Āsbj√īrn, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 77), granit eller gnejs, 2,15 m h√∂g, 0,55 m bred och 0,55 m tjock vid basen. Runh√∂jd 12-14 cm. Ristningen orienterad mot VSV. Ristningsytan √§r delvis skrovlig och delvis √∂verlavad. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "√Ėga reste denna sten efter Asbj√∂rn, sin son." Uppm√•lad 1985."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggby socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m V om mitt av vapenhus och tätt S om grusgång."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.426232
Longitud: 13.651644
Lämnings-ID: L1962:137
Riksantikvarieämbetets ID: Eggby 59:1
Sveriges runinskrifter: Vg77 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Eggby kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Eggby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fbdeb1e3-48b9-42b7-8565-22bacc0b7378