Runsten Vg74, L1961:5935 i Vinköl
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ágoti(?) reisti stein þenna eptir Ásgaut, þegn harða góðan, fôður(?) sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 74), mörk granit, 2,25 m hög, 0,95 m bred (V-Ö) och 0,4 m tjock. Inskrift på det åt N ganska släta sidan. Runhöjd 10-11 cm. Ristningen består utav en enkel runslinga och ett kors. Runstenen står på sin nuvarande plats sedan 1928 och har tidigare varit inmurad i bogårdsmuren till Vinköls gamla kyrka som numera är riven. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gute(?) reste denna sten efter Åsgöt, sin fader(?), en mycket god tägn." Uppmålad 1985."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vinköl socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grusplan. Skolgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m S om skolas husvägg samt 3 m N om åkerkant, 13 m Ö om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Vinköl socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.324849
Longitud: 13.282002
Lämnings-ID: L1961:5935
Riksantikvarieämbetets ID: Vinköl 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg74, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Skolgården (gamla kyrkogården)
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Vinköl
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5935