Runsten L1961:1348 i Synnerby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1961:1348 i Synnerby
Foto av Runsten L1961:1348 i Synnerby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"K√°rr ok Kali/Kalli reistu stein √ĺenna eptir V√©ur√į, f√ī√įur sinn, mj√īk g√≥√įan √ĺegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 73), ljusgr√• granit, 2,55 m h√∂g, 0,55 m bred och 0,65 m tjock. Runskriften √§r placerad p√• stenens S sida och best√•r av en enkel runslinga med ett kors i toppen (se √§ven skiss i den scannade inventeringsboken). Runh√∂jd 10-11 cm och rundjup 1 cm. Stenen har tidigare varit inmurad i √Ė kyrkv√§ggen p√• Synnerby kyrka och restes p√• nuvarande plats √•r 1936. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "K√•r och Kale reste denna sten efter Veurd, sin fader, en mycket god t√§gn." Uppm√•lad 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Synnerby socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m V om västra kyrkporten."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.382656
Longitud: 13.277274
Lämnings-ID: L1961:1348
Riksantikvarieämbetets ID: Synnerby 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg73 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Synnerby kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Synnerby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/29f7a5e2-b694-4220-a621-9a1476727eaf