Runristning L1962:6310 i Norra Ving
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift på en rektangulär stenskiva, ca 2,0 m lång, 1,0 m bred och 0,2 m tjock. Stenskivan ligger på 2 huggna sandstenar, som vilar på en kalkhäll, 1,2 x 0,6 x 0,1 m (NNÖ-SSV) och bildar på så sätt ett slags bord. På stenskivan finnes en runinskrift med en form som skissen visar (se scannat dokument). Runslingan är sentida och är tillverkad av kyrkoherden Carl Stolpe, död 1903, vars namn står inristat på stenskiva. På stenens SSV del återfinns en pil i N-S inristad. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "karl : stolbi : lakþi : stin : þasi :""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norra Ving socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På en liten kulle på Norra Vings prästgårdstomt, i lövträdsdunge."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m ÖSÖ om väg (NÖ-SV), 11 m NNÖ om husknut."
Vill du se flera runstenar i Norra Ving socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.380622
Longitud: 13.576843
Lämnings-ID: L1962:6310
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Ving 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Norra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6310