Runristning Vg75, L1961:5965 i Västra Gerum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Áli/Alli lagði stein þenna eptir Auðu, konu sína ... harða góða. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten/gravhäll (Vg 75), svart gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet svart granit med gråa inslag), 0,98 m hög och 2,20 m lång (liggande). Runhöjd 13 cm. Runorna är ristade i en rektangulär slinga som innesluter ett kors. Läsningen börjar längst ner till höger vilket visar att stenen ursprungligen legat (se skiss i boken). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Alle (Åle) lade denna sten efter Öda, sin hustru ... mycket god." Uppmålad 1985."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Västra Gerum socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen sitter inmurad i Södra tornmuren till Västra Gerums kyrka. 0,30 m från markytan."
Vill du se flera runstenar i Västra Gerum socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.351886
Longitud: 13.276467
Lämnings-ID: L1961:5965
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Gerum 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg75, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Västra gerums kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Skara
Socken: Västra Gerum
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5965